Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 
 
 
Aktualności

Szczęść Boże Drodzy Rodzice!

      Dnia 1 września 2020r Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek przystępuje do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych we wszystkich grupach. Zostały opracowane Procedury dotyczące funkcjonowania przedszkola oparte na podstawowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Procedury, które muszą być przestrzegane to m.in.:

I.    Ze względu na ograniczenie przebywania w Przedszkolu osób z zewnątrz dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych ( za szybą ).Wchodząc do Przedszkola Rodzice powinni mieć maseczkę i powinni zdezynfekować ręce. Czekając na przyjęcie dziecka należy zachować dystans 2m od innych czekających rodziców oraz od pracownika Przedszkola przyjmującego dziecko.

 

II.   Nie dotyczy – rodziców dzieci z grupy I w okresie adaptacyjnym. Rodzice dzieci z grupy I mogą wejść do szatni i odprowadzić dziecko do Sali przy zachowaniu zasady – jeden rodzic/opiekun jedno dziecko, rodzic/opiekun w maseczce. Prosimy jednak w miarę możliwości o maksymalne ograniczanie czasu spędzanego na terenie placówki.

1.  Dziecko po wejściu do Przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę (za zgodą rodziców udzieloną w oświadczeniu).

2.  Przed pozostawieniem dziecka pierwszego dnia w Przedszkolu   należy wypełnić oświadczenie (do pobrania poniżej) i przekazać je osobie przyjmującej dziecko.

Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w okresie po 25.05.2020r. oraz wakacyjnym wypełniają oświadczenie po raz drugi.

3. Do Przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, dziecko z obniżoną odpornością jest bardziej narażone na zakażenie COVID-19.

4. Nie wolno przyprowadzać do Przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, ust, nosa, często myć ręce wodą z mydłem i unikać bliskiego kontaktu z innymi dziećmi.

7. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania bądź kasłania. Pamiętajcie drodzy Rodzice, że Wy także powinniście je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu.

8. Rodzice mogą być w stałym kontakcie z nauczycielami i dyrektorem Przedszkola za pomocą kontaktów wdrożonych podczas pracy zdalnej ( telefon, email przedszkola,wkrótce dziennik elektroniczne).

 

Szczegółowe procedury są dostępne na stronie internetowej przedszkola.

Na bieżąco będziecie Państwo informowani o wszelkich zmianach dotyczących działalności przedszkola.

Ze względu na ograniczony kontakt z rodzicami prosimy również o wydrukowanie i wypełnienie Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola – druk do pobrania poniżej.

Rodziców dzieci grupy I zapraszamy na spotkanie w dniu 1 września 2020r. na godzinę 16.00. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Rodziców grup II, III i IV zapraszamy do kontaktu email z wychowawczyniami grup.

 

Oświadczenie do pobrania

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-30 20:52:01

        W kończącym się roku przedszkolnym 2019/2020 siostra dyrektor Bernadetta Żygadło otrzymała po 24 latach ofiarnej służby nowe posłanie. Serdecznie dziękujemy za oddane serce i zaangażowanie w pracę dydaktyczno - wychowawczą na rzecz Najmłodszych i ich rodzin w Kościele Świdnickim. Dziękujemy za wybudowanie nowego przedszkola, trwały ślad na mapie miasta Świdnicy. Wdzięczność jest pamięcią serca, więc pozostanie Siostra Bernadetta w nich na zawsze.

 

Siostra dyrektor Ewa Mierzwa z Pracownikami przedszkola

 

O tym wydarzeniu możemy przeczytać w Gościu Niedzielnym.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-30 20:32:14


Zapraszamy we wrześniu!

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-25 20:32:31

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 13:38:54

    UWAGA RODZICE !

   Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o wypełnienie i podpisanie oświadczenia i złożenie go w przedszkolu. Plik do pobrania na stronie internetowej lub w przedszkolu.

Oświadczenie

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-22 13:25:39

Uwaga Rodzice !!!

 

      Od poniedziałku 25.05.2020roku wznawiamy pracę w naszym przedszkolu. W związku z uruchomieniem i organizacją pracy Przedszkola Publicznego Zgromadzenia PP. Prezentek w Świdnicy od 25.05.2020r oraz ograniczoną liczbą miejsc, w dobie walki z koronawirusem, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, i 567)

 i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy o udzielenie odpowiedzi, kto decyduje się posłać dziecko do przedszkola. Prosimy o kontakt z przedszkolem lub wychowawcami grup.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-21 10:32:58

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-18 11:37:28

 

Uwaga Rodzice !!!

      W związku z uruchomieniem i organizacją pracy Przedszkola Publicznego Zgromadzenia PP. Prezentek w Świdnicy od 11.05.2020r oraz ograniczoną liczbą miejsc, w dobie walki z koronawirusem, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, i 567)

 i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy dziecko musi uczęszczać do przedszkola.

 

       Wnioski z oświadczeniem prosimy wysłać w postaci skanu lub zdjęcia do 08.05.2020r. (piątek) do godziny 10.00.

 

Wniosek z oświadczeniem

 

Wytyczne GIS

 

Informacja dla Rodziców

 

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu

 

Procedura przyjmowania dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-06 13:09:22

5. Spotkanie z Klaunikiem Kuleczką - odc. 5

4. Spotkanie z Klaunikiem Kuleczką - odc. 4

3. Spotkanie z Klaunikiem Kuleczką - odc. 3

2. Spotkanie z Klaunikiem Kuleczką - odc. 2

1. Spotkanie z Klaunikiem Kuleczką. Zapraszamy !

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-04 19:04:04