Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek
Strona głowna  /  Aktualności
 
Aktualności
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-02 19:16:43

W ramach edukacji patriotycznej i Święta Niepodległości dzieci z naszego przedszkola w raz z pracownikami śpiewają Hymn Polski.

 

A to Hymn Polski w wykonaniu Stokrotek.

 

 

Stokrotki śpiewają Hymn Polski

 

Relacja Gościa Niedzielnego

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-10 17:27:35

  "Każdy tatuś i mamusia,chce świętego mieć dzidziusia.

Chce by dziecko było święte z aureolą nieprzeciętne".

    Dzieci z naszego przedszkola bawiły się na "Balu Świętych" i w ten sposób uczciły naszych świętych orędowników w Niebie.Przedszkolaki dobrze wiedzą,że w trudnych sytuacjach mogą się zwracać do różnych świętych,a oni przyjdą im z pomocą.Lubią słuchać historii o żywotach świętych i wiedzą,że same mogą zostać świętymi bo każdy człowiek jest do tego powołany.

Piszą o naszym balu

Aureola marzy im się od przedszkola - Gość Świdnicki

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-01 16:22:16

   Stan na dzień 26.10.2020r świadczy ile jest dobra w ludziach.

 

      Przed naszym przedszkolem również stanęło serce na nakrętki. Tym samym, włączamy się w akcję pomagania. Zbieramy zakrętki do pięknego serca i czyniąc to z serca, jak uczył nas Św. Jan Paweł II.

 

 

Zakrętki zbieramy dla MAI

 

Piszą o nas:

Serce na nakrętki przed świdnickim przedszkolem - świdnica.24

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-22 18:06:37

  W dniu 14 października dzieci z grupy "Słoneczników" wystawiły przedstawienie   pt. "Czerwony Kapturek". Był to prezent dla całej kadry naszego przedszkola z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkolaki spisały się na medal i zostały nagrodzone gromkimi brawami. DZIĘKUJEMY ZA PAMIĘĆ, PIEKNE I SŁODKIE ŻYCZENIA.

Zapraszamy do galerii !!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-22 17:29:21

Szczęść Boże Drodzy Rodzice!

      Dnia 1 września 2020r Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek przystępuje do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych we wszystkich grupach. Zostały opracowane Procedury dotyczące funkcjonowania przedszkola oparte na podstawowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Procedury, które muszą być przestrzegane to m.in.:

I.    Ze względu na ograniczenie przebywania w Przedszkolu osób z zewnątrz dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych ( za szybą ).Wchodząc do Przedszkola Rodzice powinni mieć maseczkę i powinni zdezynfekować ręce. Czekając na przyjęcie dziecka należy zachować dystans 2m od innych czekających rodziców oraz od pracownika Przedszkola przyjmującego dziecko.

 

II.   Nie dotyczy – rodziców dzieci z grupy I w okresie adaptacyjnym. Rodzice dzieci z grupy I mogą wejść do szatni i odprowadzić dziecko do Sali przy zachowaniu zasady – jeden rodzic/opiekun jedno dziecko, rodzic/opiekun w maseczce. Prosimy jednak w miarę możliwości o maksymalne ograniczanie czasu spędzanego na terenie placówki.

1.  Dziecko po wejściu do Przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę (za zgodą rodziców udzieloną w oświadczeniu).

2.  Przed pozostawieniem dziecka pierwszego dnia w Przedszkolu   należy wypełnić oświadczenie (do pobrania poniżej) i przekazać je osobie przyjmującej dziecko.

Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w okresie po 25.05.2020r. oraz wakacyjnym wypełniają oświadczenie po raz drugi.

3. Do Przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, dziecko z obniżoną odpornością jest bardziej narażone na zakażenie COVID-19.

4. Nie wolno przyprowadzać do Przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, ust, nosa, często myć ręce wodą z mydłem i unikać bliskiego kontaktu z innymi dziećmi.

7. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania bądź kasłania. Pamiętajcie drodzy Rodzice, że Wy także powinniście je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu.

8. Rodzice mogą być w stałym kontakcie z nauczycielami i dyrektorem Przedszkola za pomocą kontaktów wdrożonych podczas pracy zdalnej ( telefon, email przedszkola,wkrótce dziennik elektroniczne).

 

Szczegółowe procedury są dostępne na stronie internetowej przedszkola.

Na bieżąco będziecie Państwo informowani o wszelkich zmianach dotyczących działalności przedszkola.

Ze względu na ograniczony kontakt z rodzicami prosimy również o wydrukowanie i wypełnienie Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola – druk do pobrania poniżej.

Rodziców dzieci grupy I zapraszamy na spotkanie w dniu 1 września 2020r. na godzinę 16.00. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Rodziców grup II, III i IV zapraszamy do kontaktu email z wychowawczyniami grup.

 

Oświadczenie do pobrania

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-30 20:52:01

        W kończącym się roku przedszkolnym 2019/2020 siostra dyrektor Bernadetta Żygadło otrzymała po 24 latach ofiarnej służby nowe posłanie. Serdecznie dziękujemy za oddane serce i zaangażowanie w pracę dydaktyczno - wychowawczą na rzecz Najmłodszych i ich rodzin w Kościele Świdnickim. Dziękujemy za wybudowanie nowego przedszkola, trwały ślad na mapie miasta Świdnicy. Wdzięczność jest pamięcią serca, więc pozostanie Siostra Bernadetta w nich na zawsze.

 

Siostra dyrektor Ewa Mierzwa z Pracownikami przedszkola

 

O tym wydarzeniu możemy przeczytać w Gościu Niedzielnym.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-30 20:32:14


Zapraszamy we wrześniu!

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-25 20:32:31

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 13:38:54