Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
Aktualności

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-04-11 15:22:21


Lista został umieszczona pod linkiem:

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc w Przedszkolu!

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-03-02 19:13:05

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek
w Świdnicy

rozpocznie się 14 lutego 2022 roku.

 

W przedszkolu posiadamy 20 wolnych miejsc w grupie najmłodszej, czyli 3-latków,

4 wolnych miejsc w grupie II, czyli 4-latków.

Rodzice mogą składać wnioski do trzech wybranych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych a następnie przedłożyć wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

 rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

1

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14–25.02.2022 r.

14–22.03.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.02.2022 r.

23.03.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

03.03.2022 r.

28.03.2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

04–09.03.2022 r.

29–31.03.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.03.2022 r.

04.04.2022 r.

 

FORMULARZE DOKUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU W ADMINISTRACJI

LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ w zakładce REKRUTACJA

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-02-04 18:18:46

W dniu 02.02.2022 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu kolejnego pracownika przedszkola. Kwarantanną objęte zostały dzieci z grupy. IV - SŁONECZNIKI oraz pracujący tam pracownicy. Ostatnim dniem kontaktu w/w osoby z dziećmi i pracownikami był 28.01.2022r. W związku z tym kwarantanna powinna być naliczona przez inspekcję sanitarną w terminie
29.01-04.02.2022 r. Przypominamy, że rodzicom dzieci przebywających na kwarantannie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nasze przedszkole świadczy w dalszym ciągu pracę w systemie stacjonarnym. Dzieci z w/w grup, które nie zostały nie objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, zapewniamy im opiekę i zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie  obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną ( wchodzenie do przedszkola w maseczce i dezynfekowanie rąk), baczne obserwowanie swoich pociech i nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola nawet z lekkimi objawami chorobowymi.

Zachęcamy do częstego sprawdzania komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz wiadomości wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

S. Ewa Mierzwa

Dyrektor Przedszkola

Wszelkie pytania ( np. o długość kwarantanny) prosimy o kontakt z infolinią 222500115   Nr zgłoszenia to ZG005494915

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-02-02 19:26:06

 

W dniu 28.01.2022 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu kolejnego pracownika przedszkola. Kwarantanną objęte zostały dzieci z grupy. II - NIEZAPOMNAJKI oraz pracujący tam pracownicy. Ostatnim dniem kontaktu w/w osoby z dziećmi i pracownikami był 25.01.2022r. W związku z tym kwarantanna powinna być naliczona przez inspekcję sanitarną w terminie
26.01-01.02.2022 r. Przypominamy, że rodzicom dzieci przebywających na kwarantannie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nasze przedszkole świadczy w dalszym ciągu pracę w systemie stacjonarnym. Dzieci z w/w grup, które nie zostały nie objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, zapewniamy im opiekę i zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie  obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną ( wchodzenie do przedszkola w maseczce i dezynfekowanie rąk), baczne obserwowanie swoich pociech i nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola nawet z lekkimi objawami chorobowymi.

Zachęcamy do częstego sprawdzania komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz wiadomości wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

Wszelkie pytania ( np. o długość kwarantanny) prosimy o kontakt z infolinią 222500115   Nr zgłoszenia to ZG005169406

S. Ewa Mierzwa

Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-28 16:26:38

W dniu 26.01.2022 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu pracownika przedszkola. Kwarantanną objęte zostały dzieci z grupy. III - STOKROTKI oraz pracujący tam pracownicy. Ostatnim dniem kontaktu w/w osoby z dziećmi i pracownikami był 21.01.2022r. W związku z tym kwarantanna powinna być naliczona przez inspekcję sanitarną w terminie
22 - 31.01.2022 r. Przypominamy, że rodzicom dzieci przebywających na kwarantannie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nasze przedszkole świadczy w dalszym ciągu pracę w systemie stacjonarnym. Dzieci z w/w grup, które nie zostały nie objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, zapewniamy im opiekę i zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie  obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną ( wchodzenie do przedszkola w maseczce i dezynfekowanie rąk), baczne obserwowanie swoich pociech i nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola nawet z lekkimi objawami chorobowymi.

Zachęcamy do częstego sprawdzania komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz wiadomości wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

Wszelkie pytania ( np. o długość kwarantanny) prosimy o kontakt z infolinią 222500115   Nr zgłoszenia to ZG005052220

S. Ewa Mierzwa

Dyrektor Przedszkola

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-26 18:10:04

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-29 19:27:07

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-29 19:23:11

Świetowanie uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy Jasełkami w wykonaniu Grupy Szcześciolatków, którzy pokazali nam jak w trudnych czasach, naszych nowych Błogosławionych rodził się Pan Jezus. Po Jasełkach był czas życzeń, wigilii i kolędowania. Obszerną fotorelację z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie świdnickiego Gościa Niedzielnego

https://swidnica.gosc.pl/gal/spis/7281647.U-prezentek-w-szopce-kard-Wyszynski-i-Matka-Czacka

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-22 14:40:31