Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek

REKRUTACJA na rok 2022/2023

8 miesięcy temu

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek
w Świdnicy

rozpocznie się 14 lutego 2022 roku.

 

W przedszkolu posiadamy 20 wolnych miejsc w grupie najmłodszej, czyli 3-latków,

4 wolnych miejsc w grupie II, czyli 4-latków.

Rodzice mogą składać wnioski do trzech wybranych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych a następnie przedłożyć wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

 rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

1

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14–25.02.2022 r.

14–22.03.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.02.2022 r.

23.03.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

03.03.2022 r.

28.03.2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

04–09.03.2022 r.

29–31.03.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.03.2022 r.

04.04.2022 r.

 

FORMULARZE DOKUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU W ADMINISTRACJI

LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ w zakładce REKRUTACJA