Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek

Aktualności

 
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI

DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Wychowawcami GRUP według następującego harmonogramu:

GRUPA MACZKI - 3-latki - spotkanie w poniedziałek 12 września 2022 r. o godz. 15:30

GRUPA NIEZAPOMINAJKI - 4-latki - spotkanie we wtorek 13 września 2022 r. o godz. 15:30

GRUPA SŁONECZNIKI - 6-latki - spotkanie 14 września 2022 r. o godz. 15:30

GRUPA STOKROTKI - 5 -latki - spotkanie 15 września 2022 r. o godz. 15:30

GRUPA TUPLIPANY - RODZICÓW DZIECI z UKRAINY 16 września 2022 r. o godz. 15:30

SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W SALACH GRUP.

CZAS ADAPTACJI W PRZEDSZKOLU DLA NAJMŁODSZYCH

 

 

 

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, który dla wielu dzieci będzie początkiem przygody z przedszkolem. Chciałybyśmy, aby zarówno rodzice jak i dzieci, wkroczyli w nowy rok przedszkolny ze spokojem i uśmiechem, dlatego też serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci  i rodziców na
dni adaptacyjne do naszego przedszkola, które odbędą się w dniach 22 -26. 08. 2022 roku.

Harmoogram zajęć w tygodniu adaptacyjnym podajemy poniżej:

Data

Godziny i działania

22 sierpnia 2022r.

10 – 12

Zajęcia wspólnie z rodzicami

23 sierpnia 2022r.

8 – 10

8 - 9 zajęcia wspólnie z rodzicami

9 -10 zajęcia bez rodziców

24 sierpnia 2022r.

8 - 11

8 – 9 zajęcia wspólnie z rodzicami

9 – 11 zajęcia bez rodziców

(Dzieci będą jadły śniadanie)

25 sierpnia 2022r.

8 – 11

8 – 9 zajęcia wspólnie z rodzicami

9 – 11 zajęcia bez rodziców

(Dzieci będą jadły śniadanie)

26 sierpnia 2022r.

8 – 12

Zajęcia bez udziału rodziców

(Dzieci będą jadły śniadanie i o obiad)

PRZERWA WAKCYJNA W PRZEDSZKOLU

OD 25 LIPCA DO 19 SIERPNIA 2022 R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

WSZYSTKI DZIECIOM I ICH RODZICOM ŻYCZYMY SZCZĘŚLWYCH WAKACJI I ODPOCZYNKU!

REKRUTACJA na rok 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek
w Świdnicy

rozpocznie się 14 lutego 2022 roku.

 

W przedszkolu posiadamy 20 wolnych miejsc w grupie najmłodszej, czyli 3-latków,

4 wolnych miejsc w grupie II, czyli 4-latków.

Rodzice mogą składać wnioski do trzech wybranych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych a następnie przedłożyć wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

 rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

1

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14–25.02.2022 r.

14–22.03.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.02.2022 r.

23.03.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

03.03.2022 r.

28.03.2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

04–09.03.2022 r.

29–31.03.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.03.2022 r.

04.04.2022 r.

 

FORMULARZE DOKUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU W ADMINISTRACJI

LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ w zakładce REKRUTACJA

 

UWAGA - III KOMUNIKAT COVID

W dniu 02.02.2022 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu kolejnego pracownika przedszkola. Kwarantanną objęte zostały dzieci z grupy. IV - SŁONECZNIKI oraz pracujący tam pracownicy. Ostatnim dniem kontaktu w/w osoby z dziećmi i pracownikami był 28.01.2022r. W związku z tym kwarantanna powinna być naliczona przez inspekcję sanitarną w terminie
29.01-04.02.2022 r. Przypominamy, że rodzicom dzieci przebywających na kwarantannie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nasze przedszkole świadczy w dalszym ciągu pracę w systemie stacjonarnym. Dzieci z w/w grup, które nie zostały nie objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, zapewniamy im opiekę i zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie  obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną ( wchodzenie do przedszkola w maseczce i dezynfekowanie rąk), baczne obserwowanie swoich pociech i nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola nawet z lekkimi objawami chorobowymi.

Zachęcamy do częstego sprawdzania komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz wiadomości wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

S. Ewa Mierzwa

Dyrektor Przedszkola

Wszelkie pytania ( np. o długość kwarantanny) prosimy o kontakt z infolinią 222500115   Nr zgłoszenia to ZG005494915

UWAGA - II KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z COVID

 

W dniu 28.01.2022 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu kolejnego pracownika przedszkola. Kwarantanną objęte zostały dzieci z grupy. II - NIEZAPOMNAJKI oraz pracujący tam pracownicy. Ostatnim dniem kontaktu w/w osoby z dziećmi i pracownikami był 25.01.2022r. W związku z tym kwarantanna powinna być naliczona przez inspekcję sanitarną w terminie
26.01-01.02.2022 r. Przypominamy, że rodzicom dzieci przebywających na kwarantannie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nasze przedszkole świadczy w dalszym ciągu pracę w systemie stacjonarnym. Dzieci z w/w grup, które nie zostały nie objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, zapewniamy im opiekę i zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie  obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną ( wchodzenie do przedszkola w maseczce i dezynfekowanie rąk), baczne obserwowanie swoich pociech i nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola nawet z lekkimi objawami chorobowymi.

Zachęcamy do częstego sprawdzania komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz wiadomości wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

Wszelkie pytania ( np. o długość kwarantanny) prosimy o kontakt z infolinią 222500115   Nr zgłoszenia to ZG005169406

S. Ewa Mierzwa

Dyrektor Przedszkola

UWAGA - KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z COVID

W dniu 26.01.2022 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu pracownika przedszkola. Kwarantanną objęte zostały dzieci z grupy. III - STOKROTKI oraz pracujący tam pracownicy. Ostatnim dniem kontaktu w/w osoby z dziećmi i pracownikami był 21.01.2022r. W związku z tym kwarantanna powinna być naliczona przez inspekcję sanitarną w terminie
22 - 31.01.2022 r. Przypominamy, że rodzicom dzieci przebywających na kwarantannie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nasze przedszkole świadczy w dalszym ciągu pracę w systemie stacjonarnym. Dzieci z w/w grup, które nie zostały nie objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, zapewniamy im opiekę i zajęcia edukacyjne.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie  obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną ( wchodzenie do przedszkola w maseczce i dezynfekowanie rąk), baczne obserwowanie swoich pociech i nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola nawet z lekkimi objawami chorobowymi.

Zachęcamy do częstego sprawdzania komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz wiadomości wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

Wszelkie pytania ( np. o długość kwarantanny) prosimy o kontakt z infolinią 222500115   Nr zgłoszenia to ZG005052220

S. Ewa Mierzwa

Dyrektor Przedszkola