Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek
Menu
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

UWAGA RODZICE !!!

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy ul: Piekarska 2

na rok 2021/2022.

 

 1. Barabasz Anna
 2. Czechowski Piotr
 3. Dochniak Julia
 4. Filipowska Urszula
 5. Gołąb Paweł
 6. Grajzer Inga
 7. Hołowińska Emilia
 8. Kalinowska Nel
 9. Kołodziej Mikołaj
 10. Król Alicja
 11. Kteczek Adam
 12. Kudyba Tomasz
 13. Laskowski – Cisek Tymoteusz
 14. Małaszewicz Natalia
 15. Męczywór Michał
 16. Michalska Amelia
 17. Mitranka Łucja
 18. Reizer Barbara
 19. Reizer Jerzy
 20. Szwajda Krzysztof
 21. Towarnicka Lena
 22. Wagner Klara
 23. Wójcik Weronika
 24. Zając Mateusz

 

 

 

UWAGA REKRUTACJA !!!

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia

Sióstr Prezentek w Świdnicy

rozpocznie się 1 marca 2021 roku.

 

 

W przedszkolu posiadamy 25 wolnych miejsc tylko w grupie najmłodszej, czyli 3-latków.

Rodzice mogą składać wnioski do trzech wybranych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych a następnie przedłożyć wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

w wersji papierowej w jednostce pierwszego wyboru.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola:

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

 rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

1

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01–12.03.2021r.

04–14.05.2021r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.03.2021r.

17.05.2021r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2021r.

19.05.2021r.

4

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

23–26.03.2021r.

20–26.05.2021r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2021r.

27.05.2021

 

FORMULARZE DOKUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU

W ADMINISTRACJI LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ.

 

Regulamin rekrutacji - Przedszkole Prezentek 2021-2022

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Prezentek 2021-2022

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Prezentek 2021-2022


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-22